czyj-numer.plSprawd? czyj to numer - sprawd? czyj to numer

czyj-numer.pl Profile

czyj-numer.pl

Title:Sprawd? czyj to numer - sprawd? czyj to numer

Description:Ju? nie musisz wypytywa? kolegów do kogo nale?y numer, wejd? i sprawdz z kim masz do czynienia

Keywords:

Discover czyj-numer.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

czyj-numer.pl Information

Website / Domain: czyj-numer.pl
Website IP Address: 91.134.120.110
Domain DNS Server: ns1.czyj-numer.pl,ns2.czyj-numer.pl

czyj-numer.pl Rank

Alexa Rank: 2290028
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

czyj-numer.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,208
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue: $510
Yearly Revenue: $6,208
Daily Unique Visitors: 1,565
Monthly Unique Visitors: 46,950
Yearly Unique Visitors: 571,225

czyj-numer.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

czyj-numer.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2
Date Tue, 20 Feb 2018 14:59:19 GMT

czyj-numer.pl Traffic Sources Chart

czyj-numer.pl Alexa Rank History Chart

czyj-numer.pl aleax

czyj-numer.pl Html To Plain Text

Sprawd? czyj to numer - sprawd? czyj to numer Czyj-numer.pl Ogólne warunki i Ochrona danych osobowych Regulamin Aktualno?ci Sprawdz kto dzwoni? Wyszukaj numer w najlepszej bazie numerów O czyj-numer.pl W serwisie czyj-numer.pl sprawdzisz do kogo nale?y dany numer telefonu. Strona ta zawiera baz? numerów telefonów firm, telemerketerów, ankieterów oraz osób n?kaj?cych. Uwa?aj, zanim oddzwonisz na nieznany numer, lub wy?lesz sms'a gdy? mo?e to Ciebie kosztowa? krocie! Je?li chcesz sprawdzi? do kogo nale?y n?kaj?cy Ciebie numer to skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz si? kto do Ciebie dzwoni i przeszkadza Ci podczas dnia. Ustrze? si? przed oszustami oraz sam ostrzegaj dodaj?c informacje o numerze, aby innym pomóc unikn?? nekania telefonicznego. reklama Stanowcze NIE dla n?kaj?cych numerów telefonów Wyszukuj?c potencjalnych klientów firmy zajmuj?ce si? telemarketingiem, a tak?e te chc?ce poszerza? grono swych odbiorców cz?sto wykorzystuj? telefony komórkowe jako narz?dzie do ich zdobywania. Je?eli nie chcesz pa?? ofiar? n?kaj?cych telefonów osób, które bez wzgl?du na wszystko pragn? wcisn?? ci dany produkt lub us?ug? to warto jest w tej mierze zabezpieczy? si? na wszelkie mo?liwe sposoby. Jest wiele rozwi?zań, które mog? ci pomóc, jednak?e nie ma stuprocentowego. Nawet wówczas, gdy nigdzie nie zostawa? przez ciebie umieszczony twój numer telefonu, to i tak dana firma mo?e go przypadkiem wybra? w drodze losowania i co najciekawsze, nie b?dzie to wówczas ?ama?o zasad ustawy o ochronie danych osobowych. Jest to swego rodzaju obej?cie tego systemu, które niestety sprawia, ?e firmy telemarketingowe mog? czu? si? bezkarne w tej mierze i narusza? nasz? prywatno??. Jedn? z zasad, któr? powinni?my si? kierowa? w trakcie korzystania z ró?nego rodzaju dobrodziejstw internetu, to w jak najmniejszym stopniu udost?pniajmy nasze dane osobowe, w tym tak?e nasze prywatne numery telefonów. W ten sposób oszcz?dzimy sobie wielu niepotrzebnych telefonów ze strony ró?nego typu sprzedawców, a dodatkowo zyskamy gwarancj?, i? nikt nie pos?u?y si? naszymi danymi w celu przeprowadzenia jakich? nielegalnych dzia?ań. Ochroń swój numer telefonu Obecnie istniej? tak?e nowoczesne systemy maj?ce na celu chroni? nasz numer telefonu. Wystarczy, ?e zastrze?emy go i tym samym sprawimy, ?e niepowo?ane osoby nie dostrzeg? go w sytuacji, gdy nie b?dziemy tego chcieli. Aktualnie ka?dy z nas posiada równie? dost?p do specjalnych witryn internetowych takich jak np. ta znajduj?ca si? pod adresem http://czyj-numer.pl. Z jej pomoc? z ?atwo?ci? mo?emy skontaktowa? si? z unikaln? spo?eczno?ci? osób walcz?cych z natr?tnymi, niepo??danymi numerami telefonów. Dzi?ki tej inicjatywie mo?liwym sta?o si? udost?pnianie innym u?ytkownikom internetu informacji o tym, jaki numer n?ka nas i czego si? mo?na spodziewa? po rozmówcy. Korzystanie z portalu jest ca?kowicie darmowe. Nie musisz zatem wzbogaca? jego bazy. Mo?esz tylko sprawdza? w niej, czy n?kaj?cy ciebie numer telefonu si? w niej znajduje. W ten sposób zyskujesz sposobno?? do zablokowania takiego numeru, co oznacza, ?e jego u?ytkownik nie b?dzie si? móg? z tob? po??czy?, a ty unikniesz cz?sto niekomfortowych rozmów z natr?tnymi sprzedawcami. Funkcjonalno?? naszej wyszukiwarki Portal czyj-numer.pl dostarcza tak?e kilku innych ciekawych funkcjonalno?ci, np. osoba dodaj?ca numer telefonu mo?e okre?li? stopień zagro?enia wynikaj?cy z danego numeru telefonu. Np. je?li dany telemarketer pragnie wcisn?? u?ytkownikowi umow? dotycz?c? internetu, energii elektrycznej, te? gazu, której warunki s? niekorzystne, oznaczy? taki numer mo?e jako niebezpieczny. Wiele osób starszych cz?sto w ten sposób traci ogromne sumy pieni?dzy zgadzaj?c si? na podane warunki w trakcie zawi?ej rozmowy. Numery nieszkodliwe, które s? jedynie uci??liwe okre?lane s? mianem n?kaj?cych. To na ogó? akwizytorzy sprzedaj?cy towary, us?ugi, czy te? operatorzy którzy proponuj? przej?cie do w?asnej sieci. W portalu znajdziesz tak?e numery telefonów znaczone jako pozytywne, czyli takie, które nale?y odebra?. S? to najcz??ciej telefony do kurierów, obs?ugi technicznej kanalizacji, sieci energetycznych, itd. Na koniec warto wspomnie?, i? w portalu czyj-numer.pl u?ytkownik zyskuje mo?liwo?? dodania komentarza, w którym opisuje rozmówc? i maj?ce miejsce z nim zdarzenie. Jest to bardzo przydatne. Numery telefonów Najnowsze komentarze Ostatnio szukane Losowe numery Numer telefonu Ocena Ocena 625600600 Niebezpieczny Bianka: Uwaga, numer nale?y do "profi kredyt" - jest przysy?any… 625600600 Niebezpieczny Bianka: Uwaga, numer nale?y do "profi kredyt" - jest przysy?any… 625600600 Niebezpieczny Bianka: Uwaga, numer nale?y do "profi kredyt" - jest przysy?any… 625600600 Niebezpieczny Bianka: Uwaga, numer nale?y do "profi kredyt" - jest przysy?any… 625600600 Niebezpieczny Bianka: Uwaga, numer nale?y do "profi kredyt" - jest przysy?any… 625600600 Niebezpieczny Bianka: Uwaga, numer nale?y do "profi kredyt" - jest przysy?any… 612710410 N?kaj?cy Janek: kurestwo i nie tylko z best sa jakas windykacja 612710410 N?kaj?cy Janek: kurestwo i nie tylko z best sa jakas windykacja 525643079 Neutralny tttttttttttt: EGB Finanse 604599852 Przydatny Artur: Firma stolarska z Wroc?awia. Kaczmarek POD?OGI DREWNIANE.… 845351033 N?kaj?cy Thor: Pajace z GET BACK firma windykacyjna dzwoni? tak?e… 604599852 Przydatny Masza: Chyba warto nawi?za? znajomo??... Bardzo zach?caj?cy… 571315408 Przydatny Krzychd: UPC wysy?a z tego numeru SMY-y informacyjne 698655910 Neutralny zosia: spoko 845351033 N?kaj?cy Piotrek: GetBack 604599852 Przydatny Alina: Takie wiadomo?ci to ja lubi?. Zaraz poprawi? mi… 734448887 N?kaj?cy Ola: Dzwoni? w ciemno z pytaniem o spotkanie z agentem… 512075133 Neutralny ASIA: to co tu pisza o tym numerze to bzdury pozdrawiam… 512075133 Neutralny ASIA: to co tu pisza o tym numerze to bzdury pozdrawiam… 512075133 Neutralny ASIA: to co tu pisza o tym numerze to bzdury pozdrawiam… 777625223 343754222 505775786 547753114 744584628 583480271 713087223 712116098 670001128 665119633 621233603 222309074 614294313 525239043 565166782 222021581 756972174 888186088 608664801 914253843 326049049 572422944 860073572 222954552 786611500 513812399 222093000 7642 517331324 122002613 735951713 222233344 721229980 413665500 667233725 505754421 852356229 4860995 732360281 681436875 649057414 668674775 728090677 610621515 702953060 533208533 546577722 589282054 729886284 705376883 653719579 515754527 643327920 750846805 629642892 868243221 776134455 580615846 616360210 803124607 764930848 777627847 536822085 861843107 800673092 744091024 716472783 645497881 618574700 624430998 666650437 559968417 602866206 875821812 882745066 631914157 745280560 791560315 517078545 820957942 reklama Najcz??ciej wyszukiwane 617848815 172062 razy 122981842 116968 razy 888186088 91281 razy 123970411 15424 razy 896214003 13931 razy Topologia numerów Reklama Niebezpieczne numery 625600600 Uwaga, numer nale?y do "profi kredyt" - jest przysy?any na wasze komórki spod ró?nych numerów, u m...

czyj-numer.pl Similar Website

Domain WebSite Title
czyj-to-telefon.pl Czyj to numer telefonu - czyj to telefon
numerkonta.com Sprawd? numer konta bankowego
jakitobank.pl JakiToBank.pl - sprawd? numer konta
jakasiec.pl jakasiec.pl Jaka sie? - Sprawd? numer operatora - Jaka to sie? komórkowa, w jakiej sieci jest numer...
sprawdzsie.pl Sprawd? si?!
112.gov.pl Europejski Numer Alarmowy 112
dwutygodnik.com Numer 204/2017 | Dwutygodnik
numernet.pl Kto dzwoni?, nieznany numer? WIEMY co to za numer | NumerNet?
zlotynumer.org sklep internetowy - Z?OTY NUMER
jakiemamip.pl Sprawd? swoje IP
ubezpieczenie-narciarskie.pl Sprawd? kiedy dojdzie przelew
gilsonchveidoen.com.br Gilson Chveid Oen - Numer髄ogo
poradyprawne.com PORADY PRAWNE przez internet | numer 1 online
sprawdzprace.pl Strona g?ówna - Sprawd?Prace.pl
softsite.pl Lotto - wyniki, sprawd? kupon, analiza
sennik-24.pl Sennik - Sprawd? Co Oznaczaj? Twoje Sny
diecastairbase.pl Sprawd? te buty! Buty s? nudne. No? buty.
neverwinter.com.pl Neverwinter - Najlepszy i Najwi?kszy Portal, Sprawd?!